Thành tích đạt được

Được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu:

huan_chuong_doc_lap_II_500

VN_value_2016

  • Huân chương lao động hạng Nhất (năm 1996, 2015);
  • Huân chương lao động hạng Nhì (năm 1990);
  • Huân chương lao động hạng Ba (năm 1985 và 1986);
  • Huân chương chiến công hạng 3 (năm 1992);
  • Cờ thi đua chính phủ (năm 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004);
  • Và nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của VCCIUBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Tỉnh Đồng Nai, Tổng liên đoàn lao động Việt nam, Công đoàn ngành Công nghiệp, Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Đồng Nai, tỉnh An Giang …  trao tặng.

Riêng về lĩnh vực chất lượng, CADIVI đã đạt được:

 

HVNCLC_2018