Thành viên

Đường số 1, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai
061 3514128
061 3514120
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai
(0613) 836165 - 836187
(84-613) 836444
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai
(0613) 836200 - 836531
(84-613) 836452
Đường số 2, KCN Long Thành, Đồng Nai
Lô C2-4, đường N7, KCN Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM.
(08) 66.833.602
(08) 37.968.268